DEJAN KERNC (SLO)

Dejan Kernc, stabilizacija hrbtenice in preprečevanje bolečin

DEJAN KERNC (SLO)

ŽIVLJENJEPIS

Dejan posameznikom pomaga pri razumevanju težav s hrbtenico in pri spremembi načina življenja tako, da se za vedno rešijo bolečin. Zaključuje doktorski študij kineziologije s področja hrbtenice, kjer je združil znanje medicine, fizioterapije in kineziologije. Rezultati njegovega dela so pomagali posameznikom skrajšati okrevanje, zmanjšati bolečine in dvigniti kakovost gibanja.

Svoje znanje deli na predavanjih in v strokovnih člankih. Zbrane izkušnje iz dela v tujini, zdravstvenih centrih in vodenja privatne klinike sedaj uspešno prenaša v lastno podjetje Re.aktiv.